Aktualności

 
 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W sobotę 30 września 2017 w Konopiskach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

Naszą Gminę reprezentowali zwycięzcy zawodów szczebla gminnego – drużyna kobieca OSP Widzów i drużyna męska OSP Jacków.

Po zaciętej i stojącej na bardzo wysokim poziomie rywalizacji druhowie z OSP Jacków zajęli 3. miejsce, natomiast panie z OSP Widzów uplasowały się na miejscu 4.

W obu grupach zwyciężyły drużyny OSP Rudnik Wielki (gm. Kamienica Polska).

Dodano: 01.10.2017r.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę 2 lipca 2017 roku podczas IV Festynu Strażackiego w Widzowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Kruszyna.

W zawodach wzięło udział 6 drużyn (w tym 4 męskie i 2 kobiece) z 4 jednostek OSP z terenu naszej gminy. Zgodnie z regulaminem zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 7x50m z przeszkodami. Nad prawidłowością wykonywanych zadań czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Grupa A – mężczyźni:

1. OSP Jacków – 101,0 (40,0 + 61,0)

2. OSP Łęg – 119,6 (58,6 + 61,0)

3. OSP Bogusławice – 120,3 (51,3 + 69,0)

4. OSP Widzów – 134,1 (63,6 + 70,5)

Grupa C - kobiety:

1. OSP Widzów – 153,6 (70,6 + 83,0)

2. OSP Jacków - 171,7 (97,2 + 74,5)

Zwycięskie drużyny w obu kategoriach, tj. drużyna męska OSP Jacków i drużyna kobieca OSP Widzów będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych, które zostały zaplanowane na drugą połowę września bieżącego roku.

Dodano: 01.10.2017r.


Gminny Dzień Strażaka 2017

W niedzielę 7 maja 2017 w Kruszynie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, w którym uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Kruszyna.

Jak co roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Dariusza Cona. W czasie Mszy Świętej ksiądz proboszcz dziękował strażakom za ich walkę z żywiołami i katastrofami, a równocześnie podkreślał zaangażowanie druhów w sprawy kościoła i społeczeństwa.

Po zakończonej Mszy Świętej strażacy przemaszerowali pod figurę Św. Floriana gdzie oddali hołd swojemu patronowi, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Kruszyna a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kruszynie Jadwiga Zawadzka. Przemarszowi towarzyszyła gra Orkiestry Dętej OSP w Kruszynie oraz tradycyjne wystrzały.

Część oficjalną zakończył uroczysty apel na placu przed remizą OSP w Kruszynie. W czasie jego trwania medale i odznaki odebrali:

Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Leszek Łapeta i Jerzy Musiał.

Srebrne Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Grzegorz Frymus, Mariusz Kamiński, Marcin Klekot, Marcin Łapeta, Tomasz Maj, Wiesław Majdzik, Paweł Serwiak i Dariusz Stawski.

Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Łukasz Dąbek, Elżbieta Góra, Marcin Kamiński, Anna Kokoszka, Marcin Kucharski, Izabela Możejko, Paweł Musiał, Małgorzata Pluta, Marzena Rębiś i Jolanta Trączyńska.

Odznaki „Strażak Wzorowy”: Przemysław Kamiński i Patryk Wałek.

Odznaki „Za Wysługę Lat”: 50 lat – Tadeusz Kucharski, 30 lat – Grzegorz Poroszewski, Marian Serwiak, 5 lat – Marcin Bera, Łukasz Dąbek, Mateusz Dyksy, Dawid Majchrzak, Kinga Śliwakowska i Karol Wiśniewski.

Dodano: 09.05.2017r.


Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie

Początki jednostki OSP Widzów sięgają 1926 roku, kiedy to zebrała się grupa ochotników, którzy postanowili założyć jednostkę OSP. Pierwszą drużynę utworzyło 21 druhów pod przewodnictwem Stanisława Kowalskiego, Stanisława Knasia, Antoniego Wrońskiego oraz Stanisława Brzozowskiego.

Pierwszym pojazdem używanym do celów bojowych był wóz konny zrobiony na zamówienie OSP przez miejscowego kowala - pana Famulskiego. Z każdym rokiem popularność przystąpienia do Straży oraz zaangażowanie druhów znacząco wzrastało w związku z czym w 1929 roku podjęto prace związane z wybudowaniem remizy, od pana Stanisława Szlęga pozyskano plac. Sprzęt gaśniczy oraz materiały na budowę strażnicy gromadzono z dochodów z zabaw tanecznych, które odbywały się na tym placu. Budowę remizy ukończono w 1932 roku. Ówczesny budynek był skromny i znacząco różnił się od dzisiejszego. Ściany zostały wymurowane z betonowych pustaków wykonanych przez mieszkańców wsi. Strażnica ta służyła druhom aż do 1984 roku.

W latach powojennych znacznie umocniła się działalność jednostki, ręczna pompa i zakupiona z własnych funduszy tuż po wojnie spalinowa, zamontowana na żelaznym wozie „Antonina” służyły do lat 50-tych.

Pierwszym samochodem była wycofana z eksploatacji w wojsku DODŻA, a na początku lat 70-tych do jednostki trafił nowy samochód ŻUK i kolejna motopompa. Dzięki temu podniósł się stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Widzowie i okolicznych miejscowościach.

Jednocześnie dążono do poprawy warunków lokalowych jednostki. W 1974 roku rozpoczęto budowę garaży, w dużym stopniu finansowanych przez społeczeństwo wsi Widzów, natomiast w 1984 roku zarząd OSP przy poparciu naczelnika gminy Zenona Kowalskiego podjął decyzję o budowie nowej strażnicy. Przystąpiono do rozbiórki starego budynku remizy, którego stan techniczny nie pozwalał na wykonanie jakiegokolwiek remontu. W 1985 roku wykonano stan surowy budynku, a w 1986 roku doprowadzono do stanu surowego zamkniętego. W kolejnych latach prace nabierały jeszcze większego tempa. W dniu 26 lipca 1988 roku dokonano odbioru technicznego, a 31 lipca 1988 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Oprócz czynu społecznego druhów, wniesionego w budowę, dużą pomoc okazali także mieszkańcy wsi.

W 1989 roku w garażu OSP Widzów pojawił się prawdziwy wóz bojowy STAR 244, który przekazany zostało do naszej jednostki z Zakładów Lniarskich - Częstochowa. Mimo 39 lat eksploatacji samochód nadal jest „na chodzie”. W 1993 roku z inicjatywy zarządu, ze zgromadzonych funduszy zakupiono sztandar, który reprezentuje straż podczas wielu uroczystości. W 2011 roku w garażach stanął nowy nabytek – samochód MAGIRUS-DEUTZ 256, który służy do dnia dzisiejszego. Przez cały okres od założenia jednostki, przewinęło się wielu wspaniałych ludzi, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Od 2010 roku do jednostki dołączyły kobiety, które w dużym stopniu przyczyniają się do lepszego funkcjonowania i wizerunku straży.

Dodano: 14.09.2016r.


11 września 2016 - 90-lecie OSP Widzów

W niedzielę 11 września 2011 odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, którą w kościele parafialnym w Widzowie odprawił ks. Zbigniew Jeż. Uroczysty apel z okazji jubileuszu 90-lecia OSP Widzów rozpoczął dowódca uroczystości dh Paweł Łapeta – Komendant Gminny Związku OSP RP w Kruszynie. Przeglądu pododdziałów dokonał dh Krzysztof Smela – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej głos zabrała dh Jadwiga Zawadzka – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie a zarazem Wójt Gminy Kruszyna, która przywitała zaproszonych gości: - dh Krzysztofa Smelę – Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie, - mł. bryg. Zbigniewa Strugacza – Przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, - radnych i sołtysów z terenu Gminy Kruszyna, - dyrektorów szkół, zasłużonych druhów i mieszkańców.

Następnie odczytany został rys historyczny jednostki OSP Widzów.
Zostały również wręczone medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy” i „Za wysługę Lat”.

Na pamiątkę jubileuszu Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka wręczyła na ręce Prezesa OSP Widzów dh Wojciecha Szlęga specjalną statuetkę.
Za wieloletnią pracę, trud i poświęcenie na rzecz OSP Widzów pamiątkowe puchary utrzymali byli prezesi jednostki: Henryk Bera, Stefan Bartnik i Jacek Stolarek.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili:
- dh Krzysztof Smela – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie,
- mł. bryg. Zbigniew Strugacz – Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie,
- Ewa Kosińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Widzowie,
- Adam Musiał – Sołtys wsi Widzów a zarazem Radny Gminy Kruszyna.

Na zakończenie głos zabrał dh Wojciech Szlęg – Prezes OSP Widzów, który podziękował wszystkim za obecność na uroczystości.

Całość obchodów swoją gra uświetniła Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.

Dodano: 13.09.2016r.


1 sierpnia 2016 - Krajowy trening sprawności syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Dodano: 31.07.2016r.


29 maja 2016 - Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie

W niedzielę 29 maja 2016 roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kruszynie. Uczestniczyli w nim delegaci z wszystkich 6 jednostek OSP z terenu Gminy Kruszyna. W czasie zjazdu podsumowano kończącą się 5-letnią kadencję oraz wybrano nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: st. kpt. Krzysztof Dzwonnik – przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, dh Przemysław Zieliński – Członek Prezydium Zarządu OW ZOSP RP w Katowicach i Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Częstochowie, Jerzy Peszke – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kruszyna, Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna oraz Małgorzata Wierzbicka – Sekretarz Gminy Kruszyna.

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie, a zarazem Wójt Gminy Kruszyna dh Jadwiga Zawadzka. Następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu – dh Tadeusza Kucharskiego, Sekretarza Zjazdu – Małgorzatę Wierzbicką oraz komisje: Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.

Po zatwierdzeniu regulaminu Zjazdu dh Jadwiga Zawadzka przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu kadencji 2011-16, a następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrało 6 osób.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym odbyły się wybory nowych władz, których wyniki przedstawiają się następująco:

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie:

Prezes – dh Jadwiga Zawadzka,

Wiceprezes – dh Piotr Piechowicz,

Komendant Gminny – dh Paweł Łapeta,

Skarbnik – dh Mariusz Kamiński,

Członkowie Prezydium – dh Tomasz Maj i dh Marcin Klekot.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie:

Przewodniczący – dh Andrzej Śliwakowski,

Wiceprzewodniczący – dh Michał Piechowicz,

Sekretarz – Ariel Włodarczyk.

Zjazd jednogłośnie zatwierdził składy nowych władz, a następnie przyjął program działania Oddziału Gminnego Związku OSP w Kruszynie na lata 2016-2021.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście – dh Przemysław Zieliński oraz st. kpt. Krzysztof Dzwonnik.

Do pobrania: Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kruszynie w dniu 29.05.2016 w Kruszynie

Do pobrania: Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kruszynie w dniu 05.06.2011 w Bogusławicach

dh Piotr Piechowicz

Dodano: 06.07.2016r.


Test syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2015r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności,. Trening umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Dodano: 28.07.2015r.


Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

W piątek 10 lipca 2015 roku o godzinie 20.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Proszę o przybycie na zebranie wszystkich reprezentantów jednostek OSP wchodzących w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP .

Dodano: 06.07.2015r.


Test syren alarmowych

Informuję, że w dniu 12 maja 2015 roku w godz 6.00 - 19.00 zorganizowane zostanie krajowe ćwiczenie RENEGADE - KAPER 15/1.Podczas ćwiczeń odbędzie się także trening systemu alarmowania i ostrzegania , podczas którego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Od godziny 06.00 w dniu ćwiczenia zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW- 46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji.

Dodano: 04.05.2015r.


<<< Następne artykuły             Poprzednie artykuły >>>

Panel administracyjny

© 2012-2016 by Urząd Gminy Kruszyna